Být bohatý znamená, že nemáte finanční limity

Už jste si někdy dali nějaký cíl, kterého musíte dosáhnout? Určitě ano. Co ovšem dělat, když cíle dosáhnete? Stejnou otázku lze uplatnit nejen u podnikání, ale i u sportu a u čehokoliv jiného. Bohatý člověk se nikdy nespokojí s tím co má, s množstvím roste chuť.

Jak ovšem zjistíte, že jste skutečně bohatí? Na těle nemáte kontrolku, která v případě bohatství zabliká, abyste se mohli radovat. Jedná se spíše o individuální pocit vítězství nad finančním standardem ostatních. Podle investorů UBS jsme skutečně bohatí, pokud dosáhneme vlastnictví kapitálových prostředků o hodnotě 5 milionů dolarů a více.

 

Pojem bohatství byl ovšem zkoumán více do hloubky a server Forbes provedl průzkum, na základě kterého uživatelé odpovídali na jednoduchý dotazník. Zhruba polovina z nich uvedla, že bohatství znamená nemít žádná finanční omezení pro činnost, kterou vykonávají.

 

Máme na mysli čísla, která představují aktiva, tedy majetek při vyloučení veškerého nemovitého majetku. Dotazovaní disponovali majetkem o výši minimálně 250.000 dolarů v investovatelných aktivech, polovina z nich měla alespoň 1 milion dolarů investovatelných aktiv.

 

Deset procent dotázaných uvedlo, že bohatství znamená stav, kdy už nikdy nemusíme chodit do práce. Dalších deset procent si myslí, že jsme bohatí, když dokážeme finančně zajistit svoji rodinu na celé generace dopředu.

 

Skutečně tomu tak je. Podle UBS, 4 z 5 investorů podporují své rodiny a to jak své děti, tak i své rodiče nebo příbuzné. 1 z 5 investorů s nimi dokonce sdílí stejnou domácnost.

 

Nezaměstnanost, ekonomika a stárnoucí rodiče dělají vrásky na čelech členům významných rodin. Ve skutečnosti je druhou největší obavou investorů budoucnost jejich dětí a vnoučat. 58% z těch, kteří vlastní děti, se obává, že si jejich děti nebudou moci dovolit řádnou zdravotní péči a potřebnou podporu ve stáří.

 

54% z nich pomáhají svým dětem nebo rodičům s placením drobných výdajů jako jsou potraviny a účty za telefon. 42% z nich platí náklady spojené se vzděláváním a 20% z nich jim peníze půjčuje.

 

U těch milionářů, kteří finančně pomáhají svým dětem, se nezdá, že by jakkoliv strádali na penězích. Investoři nevnímají pomoc svým blízkým jako nutnost, jsou rádi, když jim mohou pomoci. 82% investorů nejraději pomáhá svým vnoučatům, 76% svým dospělým dětem a 59% svým rodičům. Všechny výsledky jsou podloženy studií.

 

No a jak jste na tom vy? Také podporujete své ratolesti nebo rodiče? Mnoho lidí na ně totiž zapomíná. Můžeme být sebevíce bohatí, ale je třeba nezapomínat i na své blízké, obzvláště na ty, kteří nám pomáhali v dobách, kdy jsme pomoc potřebovali.