Co vědět dříve, než začneme podnikat?

Pokud se v současné době zeptáte studentů čtvrtého ročníku na střední škole, co plánují po maturitní zkoušce, tedy po ukončení studia, už jen minimální menšina odpoví, že by se chtěla vydat na vysokou školu. Pokud se nechtějí stát učitelem nebo lékařem či nechtějí dělat jinou podobnou profesi, kde je vysoká škola opravdu nutností, pak na vysokou školu jít nechtějí, protože ostatní obory se dají udělat lusknutím prstů a mnoho zaměstnavatelů se už nedivá na to, kolik máte písmenek před jménem.

Jde tu o nápady, zápal a hlavně schopnosti, které se poznají na prvním pohovoru.

Většina studentů se vydává do zahraničí, protože je živí touha vydělat si obrovské peníze a v Česku si je podle jejich úsudku opravdu nevydělají. Ostatně druhá polovina se rozhodne pro podnikání, protože právě v tom vidí jakousi možnost dělat, co je skutečně baví. Většinou se pouštějí do takových oborů, kde není potřeba příliš velký základní kapitál. Upřednostňují tak podnikání pomocí mocného internetu, ale na programátora jen tak někdo nemá hlavu. Ať už se však studenti rozhodnou podnikat v jakémkoliv oboru, je nutné vědět pár informací, bez kterých se neobejdou. Nebo spíše pokud je nemají, pak není možné do podnikání vůbec jít.

Podnikatelský plán

Je důležité, aby ten, kdo se vydává do podnikání, měl jistý podnikatelský plán či podnikatelský záměr. Každý musí vědět, s čím na trh přichází, s čím ho chce ohromit nebo jak se poprat s konkurencí. Bez jisté vize toho, kam to chce daný podnikatel dotáhnout, nelze vypěstovat dobré podnikání – to ani omylem.

Průzkum trhu

Až si budete jistí svým podnikatelským plánem a budete stoprocentně vědět, s čím chcete na trh dorazit, nejdříve si udělejte průzkum trhu. Je nutné vědět, jestli o daný produkt budou mít lidé vůbec zájem. Bez klientů nelze podnikat. A teprve průzkum trhu je jakési pojištění toho, že s daným produktem nebo službou se dá vstoupit na trh.

Základní kapitál

A samozřejmě v neposlední řadě jsou nutné peníze. Sice pro mnohé obory nemusí být základní kapitál velký, ale jestli si chcete otevřít svou vlastní kavárnu, pak s většími penězi rozhodně počítat musíte. Nájem nebo koupě prostor jsou jenom ty první náklady, které nás napadnou a s nimiž se musí počítat.