Graffiti

Graffiti se dnes považuje za jakýsi druh výtvarného projevu v prostoru. Pomocí spreje nanášení barev tak aby vznikl určitý obrazec nebo vzor. Původ slova pochází z řeckého slovesa grafein, nebo-li psát. Graffiti je jedním z elementů Hip Hopu, která se také označuje jako kultura protestu. Postupem času se graffiti stává volnou disciplínou a lze je vnímat jako samostatný prostředek k vyjádření pocitů nebo názorů. Dnes je nejčastěji možnost vidět graffiti v kombinaci s streetartem případně mural artem.taki183

Pokud se podíváme ještě více do historie, můžeme vidět první takzvané graffiti v jeskynních malbách. Takže potřeba se vyjádřit ve veřejném prostoru, tu byla mnohem dříve, než vzniklo samotné graffiti. Nejčastější typem v Římském nebo Egyptském graffiti bylo anonymní škrábání do omítek v podobě nadávek, vyznání lásky nebo reklamy na nevěstinec.

Legenda o vzniku graffiti přichází z New Yorku, kde na konci šedesátých let jistý Demetrius, (původem Řek) přezdívaný TAKI si všiml nápisu JULIO 204, který byl odvozen od přezdívky a bydliště autora. Demetrius, který se živil jako poštovní doručovatel, osvojil si tento způsob záznamu a stal se tak autorem nápisů TAKI 183. Díky tomu, že se pohyboval všude po ulicích New Yorku, jeho jméno rostlo závratnou rychlostí a tak v roce 1971 vydal New York Times první reportáž o jeho podpisech (tagy). Stal se tak vzorem pro mnoho lidí, které ho následovali.wildstyle

Následný rozvoj graffiti až do dnešní podoby nastal v 70. letech. Mezi největší inovátory patří SUPER KOOL 223, který jako první vytvořil barevný piece za pomoci improvizované výměny trysek. Další kdo stojí za zmínku je FLINT 707, v roce 1973 vytvořil obec první graffiti na vágonu metra a k tomu použil i 3D techniky.  Dalším rekordem bylo nastříkání 11 vagonů soupravy metra autory CAIN, MAD 103 a FLAME ONE. Fenomén graffiti se začal šířit skrz všechny sociální struktury města, přes ghetto až po studenty uměleckých škol. V dnešní době za některé kousky platí až milionové částky a graffiti si z ulic našlo cestu až do galerií. Někteří tento vývoj odsuzují, jiní ho přijímají. Jak jste na tom Vy?