Hynek Říhák - autor knih s tematikou dějin

Hynek Říhák žije na Moravě a pracuje v průmyslu. Ve svém volném čase se zajímá o dějiny, především 19. století, konkrétně jej zajímají dějiny hospodářské a sociální, komunismus a nacionální socialismus. Velmi zajímavé jsou jeho knihy „Bylo za komunistů lépe?“ a „Hitlerův socialismus a vyhnání Čechů ze Sudet“. Obě si můžete zakoupit v knižním e-shopu KKNIHY a to v elektronické podobě. KKNIHY je nakladatelství a e-shop, v němž si můžete objednat pouze knihy v elektronické podobě.

Bylo za komunistů lépe?

Tato kniha patří do kategorie historie, fakta a politika. Hynek Říkák věnoval velmi mnoho času tomu, aby posbíral kvalitní materiál, který byl základem pro sepsání jeho knihy. Díky tomu tak vzniklo toto souhrnné dílo, které ukazuje i odvrácenou tvář období vlády komunistů. Kniha je určena nejen běžnému, ale i náročnému čtenáři, jež občas rád zavítá i do historie.

V knize se objevuje tematika zásobování, kvality zboží a služeb, která měla v tomto období celou řadu nedostatků. Autor poukazuje i na stav průmyslu a upozorňuje na hospodářskou kriminalitu. Jsou to fakta, která se občas pozapomínají, neboť lidé mají tendence pamatovat si jen to dobré. Kniha je obrazem toho, co bylo v tomto období špatného a nefunkčního a může být brána jako populárně-naučný doplněk období komunistické vlády.

Text je čtivý a autor se snaží podat informace tak, aby je chápali čtenáři všech věkových kategorií. Může být dobrým pomocníkem pro všechny věkové generace a především pro ty, kdo se o tuto tematiku zajímají a chtějí se dozvědět co nejvíce souvislostí.

Hitlerův socialismus a vyhnání Čechů ze Sudet

Nacismus je vlastně zkratka Hitlerova nacionálního socialismu. Nacionalistickou stránku režimu Adolfa Hitlera znají téměř všichni, jeho socialistická stránka by mohla být možná opomíjena. Tato kniha má za úkol ji přiblížit. Ukazuje postavení podnikatelů a zaměstnanců, odhaluje tak, kdo měl v nacionálně socialistickém hospodářství vůdčí postavení, zda to byl stát či podnikatelé. Popisuje snahu režimu o zaváděný různých sociálních politik. Odhaluje financování války, měnové manipulace, kterými si tehdejší režim pomáhal a ukazuje, komu byly určeny teze rovnosti a zda a jak byl ve skutečnosti Hitler oblíbený u dělnické třídy.