Jak komunikovat s člověkem, který prožívá velký stres

Současná pandemická situace vyvolala u spousty lidí úzkostné pocity a obavy. Máte takového člověka ve svém okolí? V tomto článku se dozvíte několik tipů na to, jak s ním o celé situaci komunikovat. 

Úzkostné sevření je zcela normální

Ze všeho nejdříve je důležité si uvědomit, že úzkost symbolizuje zcela normální reakci člověka na ohrožení, které vnímá. Jestliže přitom takové obavy trvají dlouho, může to vést až k tělesnému a psychickému vyčerpání. 

Úzkost má řadu fyzických projevů, mezi které patří například stažené hrdlo, bolesti břicha nebo vnitřní a vnější třes. V emoční rovině poté takový člověk zažívá nepřetržitý strach, který je doprovázený velkým napětím a neklidem.

TIP: Zúčastněte se kurzu pro osobní rozvoj a zlepšete své komunikační, řídicí a sebe-řídicí dovednosti. 

Nezlehčujte pocity

V prvé řadě zapomeňte na to, že máte představu o tom, jak se daný člověk cítí. Pravdou totiž zůstává, že to ví jen a on a vaše představa může být od skutečnosti poměrně daleko. Neopakujte mu věty, které jsou povzbuzující jen zdánlivě. Neříkejte mu, aby se nebál, nebo že je všechno v pořádku. Jeho obavy tím totiž nijak nezmenšíte.

Skutečně a aktivně naslouchejte

Místo toho se snažte opravdu aktivně naslouchat tomu, co daná osoba říká. Člověk zažívající nadměrnou úzkost může mít někdy problém se ve svých pocitech vyznat. Pokud se ho začnete citlivě ptát a zároveň mu budete aktivně naslouchat, můžete mu pomoct s tím, aby si své myšlenky lépe zorganizoval.

Pokládejte spíše otevřené otázky

Otevřené otázky donutí člověka se nad celou věcí zamyslet a může díky nim lépe popsat své pocity a myšlenky. Získá nad nimi lepší kontrolu a utřídí si je. Také se ho můžete zeptat, co nejmenšího by mu v současné situaci pomohlo získat trochu klidu a pohody.

Projevujte skutečný zájem

Snažte se být empatičtí a projevujte skutečný zájem. Zároveň takovému člověku dodejte pocit, že není na světě sám a že vás opravdu zajímá, jak se cítí.

Trpělivost je na místě

V neposlední řadě je důležité, abyste zůstali trpěliví. A tolerovali případné zkratky v myšlení a logice, které jsou způsobeny obrovským stresem. Věřte, že nadměrná úzkost může vést k přehnaným a velmi často silně negativistickým závěrům. Pokud chcete takovému člověku opravdu pomoct, neodcházejte od něj, ani se neurážejte. Místo toho si trpělivě vyslechněte, co má na srdci.

Pokud si myslíte, že jeho úzkost již dosahuje opravdu velkých rozměrů, nabídněte mu odbornou pomoc. Případně ho za profesionálem i sami doprovoďte.

Více článků z oblasti osobního rozvoje najdete na www.marketahamrlova.cz.