Pro podnikatele jsou připraveny bezúročné úvěry

Podniky, které chtějí realizovat opatření směřující ke snížení energetické náročnosti, mohou získat bezúročný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky. Zapojit se rovněž mohou i podnikatelé v oblasti cestovního ruchu.

V aktuálním programovacím období dotací EU se klade vysoký důraz na snižování energetické náročnosti podniků. Různé výzvy garantují příspěvky pro vybrané skupiny podnikatelů a konkrétní projekty, jiní podnikatelé ale zůstali znevýhodněni. Stát se nyní prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky rozhodl podpořit veškeré společnosti mimo území Prahy včetně těch, které byly z dřívějších výzev vyloučeny.

Bezúročné úvěry i pro cestovní ruch

Právě majitelé hotelů, chat a jiných rekreačních zařízení patří do skupiny, která dotace EU na snížení energetické náročnosti postrádá. Právě proto pro ně může být aktuální možnost získat bezúročný úvěr na tyto aktivity velmi atraktivní.

Úvěry jsou určeny pro malé, střední i velké podniky včetně zemědělských podniků, které plánují realizovat úsporná opatření mimo území hlavního města Prahy. Žádná další omezení příjemců nejsou.

Program přijímá žádosti od 19. 9. 2017 do 15. 9. 2020. Celkově je vyčleněno 1,9 miliard Kč.

Na co lze úvěr použít

Podporovaných aktivit v programu je celé množství. Krátce můžeme jmenovat například modernizaci a rekonstrukci rozvodů energií, plynu a tepla, modernizaci systémů na měření a regulaci hospodaření, modernizaci stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, modernizaci osvětlení. Podporovány jsou rovněž opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov, využití odpadní energie, zefektivňování výrobních procesů, instalaci OZE či kogenerační jednotky.

Podmínkou pro získání úvěru je vstupní energetický posudek, na jehož pořízení je však poskytnut příspěvek do výše až 80 %.

Chcete vědět více?

Podrobnější informace o programu a konkrétních podmínkách se dočtete na webu Mida Consulting, jehož autoři pro vás pravidelně sledují možnosti získání dotací EU či jiných forem podpory. Máte-li zájem program využít, specialisté vám pomohou vyřídit potřebnou administrativu a sestavit úspěšnou žádost.