Ready made s.r.o. je nejjednodušší cestou k úspěšnému podnikání

Ready made s.r.o. jsou již založené společnosti, které nastartují váš byznys. Chcete-li začít podnikat, můžete mít svou vlastní společnost prakticky ihned, aniž byste museli podstupovat zdlouhavá jednání na úřadech, vyplňovat žádosti a platit poplatky. Namísto toho pouze vyplníte objednávku uvedenou na webovkách ceska-ready-made.cz, kde rovněž najdete seznam aktuálně nabízených společností a do dvou týdnů můžete začít s podnikatelským životem, aniž byste museli podstupovat zdlouhavou anabázi na úřadech.

Co jsou ready made společnosti?

Jsou to již založené společnosti se 100% splaceným základním kapitálem, jednatelem, společníky, názvem, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. Založeny jsou výhradně za účelem prodeje, takže nikdy nevyvíjely žádnou ekonomickou činnost. V současnosti je tato možnost nejrychlejším a nejjednodušším způsobem, jak začít podnikat.

Jak nákup probíhá?

V podstatě se jedná o běžný obchod, při kterém je zbožím ready made s.r.o. V důsledku prodeje dochází ke změně údajů na základě přání kupujícího, který se stává novým vlastníkem společnosti. To znamená, že se změní název, předmět podnikání, jednatel a případní společníci. Tímto způsobem mohou začít podnikat úplní začátečníci, ale i etablovaní podnikatelé, kteří chtějí rozšířit okruh svých společností. Nový majitel ready made společnosti může zahájit podnikání ihned po podpisu smluv, neboť tímto okamžikem je oprávněn za společnost jednat.

Kolik zaplatíte a proč kupovat společnost

Právní předpisy v současnosti umožňují zakládat společnosti se základním kapitálem od jedné koruny. Ovšem pro zkušené podnikatele i pro běžnou veřejnost se taková společnost jeví jako podezřelá. Nízký kapitál nebudí při navazování obchodních kontaktů přílišnou důvěru. Jedním z hlavních motivů při podnikání je prestiž.

Této skutečnosti je si společnost na ceska-ready-made.cz vědoma, a proto se již pět let zabývá zakládáním společností ready made za účelem jejich prodeje. Důležitým hlediskem je základní kapitál 200 tisíc Kč. Takovým obnosem disponuje málokdo, ovšem splacení této sumy se lze vyhnout zakoupením ready made společnosti, čímž zároveň získáte i důvěryhodnost. Na rozdíl od zakládání společnosti klasickou cestou, vás to bude stát pouhých 10.999,- korun, včetně kolku potřebného k žádosti o provedení změn v obchodním rejstříku. Žádné další poplatky již platit nebudete.