Umělecké směry moderního umění 2. díl

Akční malba

Action painting (akční malba někdy také gestural abstraction ) vzniklo v USA v druhé polovině 40. let.action-painting Bylo to poprvé, co se americké umění osvobodilo od evropského umění a vytvořilo si tak svůj unikátní malířský styl. Vznikal současně s abstraktním expresionismem, tento umělecký směr má mnohé společné s tachismem, který se vyvíjel ve Francii. Jako první označení (action painting) pro tento styl použil americký umělecký kritik Harold Rosenberg roku 1952. Tímto termínem popsal nový trend tvorby umělců z New Yorku, ve kterém viděl nové perspektivy amerického umění. Podle Rosenberga se plátno stalo arénou ve, které zápasil malíř na plátně a zprostředkoval tak přímý zážitek. Díky akční malbě se malování stalo fyzickou záležitostí a malování tak nabylo nových možností a hodnot. Akční malba je závislá na procítění umělce s plátnem a absolutní ponoření do tvorby.

Minimalismu

Vznikl v 60. letech 20. století ve Spojených státech jako reakce na abstraktní expresionismus a prosadil se ve vizuálním umění a designu.piet-mondrian minimalismus Hlavním průkopníkem tohoto směru byl Frank Stella, který jako první přišel s pruhovanými obrazy na výstavě 16 Americans v roce 1959. Byl to přímý kontrast v jednoduchosti oproti abstraktním expresionistům a brzy si našel své příznivce a oblibu mezi mladými umělci. Hlavní myšlenkou bylo zjednodušit umělecké objekty do takové míry, aby nabily základní geometrickou formu. Zamezeno bylo také myšlenkám umělce či sebevyjádření což minimalismus absolutně odlišovalo od abstraktního expresionismu. Minimalisté využívali ve své tvorbě opakování tvarů, struktur nebo čisté neutrální materiály. Termín minimalismus se používá i k popisování trendů v architektuře, kde byla stavba redukována od nezbytných linií. V hudbě se minimalismus prosadil hlavně od Michaela Nymana, který kombinuje jednoduché rytmy v opakující se smyčce.