Co všechno s sebou nese povolení k demolici?

Každý, kdo v minulosti demoloval dům nebo kůlnu za domem, ví, že aby vůbec došlo k zahájení demoličních prací, musí se nejdříve dostat povolení k demolici. Bez povolení k demolici nemůže demoliční firma začít s bouráním, proto vaše kroky musí nejdříve směřovat na stavební úřad, kde dojde k udělení povolení a tím tedy ke svolení, že stroje mohou začít fungovat. Vezměte proto projekt k demolici, který vám zajistí demoliční firma, případně který zpracuje na základě původní dokumentace k nemovitosti jiný odborník, a šup s ním na svatební úřad.

Požádejte o odstranění stavby

Možná se ptáte, o co konkrétně máte žádat. Na úřadech se žádá o tolik věcí, o co konkrétně mám požádat? Jak se ona žádost jmenuje? Nehledejte v tom žádnou vědu, zkrátka požádejte o povolení odstranění stavby. Jinak se tomuto povolení také říká demoliční výměr, který později budete potřebovat k tomu, aby došlo k odstranění nemovitosti z katastru nemovitostí. V případě některých nemovitostí je možné jenom ohlásit to, že dojde k bourání.

Je povolení vyřízeno?

Jak již bylo zmíněno, když bude povolení vyřízeno, rázem je možné zahájit demoliční práce. Nedivte se však toho, jestli úřad požádá o dokumentaci týkající se vývozu odpadu v průběhu nebo po demolici. To je naprosto běžné a je to v pravomoci stavebního úřadu.

Nemyslete si však, že odstraněním nemovitosti veškerá starost končí. Až dojde k odstranění nemovitosti, je třeba opět zavítat na stavební úřad, kde nahlásíte, že je daný objekt úspěšně odstraněn. Na základě tohoto ohlášení vám přijde do rukou sdělení o odstranění nemovitosti, se kterým poté společně s demoličním výměrem zavítáte na katastr nemovitostí.

Nemovitost je třeba odstranit z katastru

A jak tedy správně předpokládáte – vaše další kroky budou směřovat na katastr nemovitostí, kde odepíšete zbouranou nemovitost z onoho katastru. A tím je demolice ukončena.