Digitální desky a digitální úřední desky jako fenomén dnešní doby

Jelikož žijeme v moderním světě plném technologií, bylo jen otázkou času, kdy se technologie začnou výrazně zapisovat do našich životů. V současné době se stále častěji setkáváme s moderními technologiemi a inovacemi v menších obcích a městech. To, že do velkých českých metropolí přišly moderní technologie, to není nic nového, ale už přišly i do zmiňovaných menších obcí a velkých měst. Právě zde si jich občané nejvíce cení, označují je za fenomén dnešní doby.

S informovaností občanů v menších obcích a městech to není zrovna dobré. Většinou obce a menší města neinvestují do mobilních aplikací, jak je tomu zvykem ve velkých městech. Lidé jsou tak o veškerém dění informováni jen skrze hlášení místního rozhlasu nebo skrze plakáty vyvěšené na úřední desce, kam se stejně nevejdou všechny. Webové stránky jsou často neaktualizované, což vede k nespokojenosti občanů.

Aby tedy občané byli informováni a vždy věděli, co zrovna potřebují vědět, nabízí se investice do digitálních panelů a do digitálních úředních desek.

Digitální úřední desky plně nahrazují klasické úřední desky

Digitální úřední desky jsou dnes jakousi inovací klasických úředních desek. Oproti klasickým úředním deskám však v sobě nesou celou řadu výhod. Nejen, že se jedná o informační servis fungující čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu, každý den v roce, navíc je zde možnost sdílet všechny informace, které se mají občané dozvědět. Ať už jsou důležité nebo méně důležité. Digitální úřední desky totiž poskytují neomezený prostor pro sdílení informací.

Navíc mohou obsahovat informace o počasí, turistické mapy a tipy na turistické cíle v okolí, také mohou ukrývat 3D virtuální prohlídku města nebo obecní zpravodaj v elektronické podobě.

Digitální panely využije nejen obecní úřad

Další technologií, která zavítala i do menších obcí a měst, jsou digitální panely, které využije nejeden obecní úřad. Nahrazují plně klasické informační tabule. Své využití najdou i na jiných místech, například se na ně nedá dopustit na poštách, poštovnách, u lékařů, v hotelech nebo třeba v restauracích či ve firmách ve službách.