Historie kulturistiky

Kulturistika nebyla vždy tak masovým sportem, jako tomu bylo u jiných, populárnějších, sportů. Ovšem i přesto se brzy rozšířila po celém světě. Jde o ryze jedinečný sport, ke kterému každý přistupuje individuálně. Samotné soutěže v kulturistice nezávisí na aktuálním fyzickém výkonu, nýbrž na tělesných proporcích, které jsou hodnoceny, od vyrýsovanosti až po objem a symetrii.

My se dnes podíváme, jak samotná kulturistika začínala. Stejně tak jako dříve, tak i nyní je základem kulturistiky hlavně kombinace intenzivního cvičení, v posilovnách i mimo ně, vhodná strava, která je protkaná správným rozvržením potravinových doplňků, a přísné dodržování celkové životosprávy.

Dějiny kulturistiky od samého počátku

Historie kulturistiky 1 - Eugen SandowJiž ve starověku se považovalo za důležité, aby bylo tělo správných proporcí a první záznamy o posilování těla sahají až do starého Řecka. Ovšem jako samostatné sportovní odvětví se kulturistika vyvinula až koncem 19. století. Nejprve byla známa v USA a do Evropy se dostala až po skončení druhé světové války. Kulturistika, jak ji známe v dnešním pojetí, začala být provozována programově v 19. století, kdy se začalo s vědeckým zkoumáním silových cvičení, která se začala systémově řídit. Na základě poznatků pak začaly vznikat různé cvičební systémy a školy. Zakladatelem moderní kulturistiky a největší postavou byl Eugen Sandow, žijící v letech 1867-1925. Vydal knihu Body-Building v r. 1903, která se stala základem dnešní kulturistiky v Evropě a v Americe. Od názvu knihy se vyvinulo jméno celého hnutí.

Historie kulturistiky u nás

Historie kulturistiky 3 - Juraj Vi+ín+ŻO vzniku kulturistiky v tehdejším Československu se dá mluvit zhruba od poloviny šedesátých let 20. století, kdy v r. 1964 byla u nás kulturistika uznána.

Průkopníky kulturistiky se u nás tehdy staly Juraj Višný, Juraj Pipasík a Milan Okša z Bratislavy. V Českých zemích to byl Josef Bartoš z Písku, Luděk Nosek z Mariánských Lázní a Rudolf Petr z Chomutova.

Soutěže kulturistů

Historie kulturistiky 2 - Steve ReevesPrvní oficiální soutěž o titul nejlépe harmonicky vyvinutého kulturisty se konala v USA v r. 1939. Vývoj kulturistiky významně ovlivnil John Grimek z rodiny slovenských imigrantů. Vyhrál první dva ročníky soutěže o titul Mr.Amerika a pak ještě v r. 1948. Stejně jako on byl i jeho nástupce Steve Reeves zastáncem celkové harmonie proti nadměrné hypertrofii některých svalových skupin. V současnosti jsou v tomto odvětví pořádána republiková, evropská a světová mistrovství.

Kondiční kulturistika

Popularizace tohoto sportu přispěla k rozmachu kondiční kulturistiky, u nás hlavně po revoluci. Vzniká celá řada posiloven a fitnescenter a rozmach cvičení dokazuje, že kondiční kulturistika není jen módním výstřelkem, ani sportem výjimečných jedinců, ale vedle formování postavy je to i prostředek ke zlepšování zdraví a celého životního stylu.