Jak na oddlužení

Do finančních problémů se může dnes dostat každý. Někdy to nemusí být ani vlastní vinou. Mnohdy je příčinou finanční tísně dlouhodobá nemoc, ztráta zaměstnání, nebo špatně odhadnutý podnikatelský záměr. Pokud se člověk zadluží, rozhodně je lepší vzniklou situaci co nejdříve řešit, než problémy odkládat, nebo si půjčovat peníze a „vytloukat klín klínem“.

Současný právní řád umožňuje řízené oddlužení, neboli řízený osobní bankrot. Bankrot nemusí být jen hanlivým označením situace, která by člověka mohla přivézt až na okraj společnosti. Podle insolvenčního zákona se jedná o řízený bankrot, s jehož pomocí se dlužník může dostat z potíží během relativně krátké doby. Umožní mu to nespadnout do tzv. dluhové pasti a následně se nestát obětí exekutorů.

S oddlužením pomohou specialisté

Oddlužení osob je zákonný postup, který povoluje příslušný Krajský soud v případě, kdy má dlužník nejméně dva věřitele. V rámci řízeného oddlužení musí pak dlužník splatit formou měsíčních splátek v průběhu 5 let alespoň 30% svých závazků. S podáním žádosti a vyřízením formalit vám může pomoci poradenská společnost Neko Olomouc, která má zkušenosti s vedením účetnictví, ekonomickým a daňovým poradenstvím a v neposlední řadě i s oddlužováním jak fyzických, tak právnických osob.

4Vlastní oddlužení probíhá dvěma způsoby, o jejichž použití rozhodují nezajištění věřitelé. Buď se dluh splácí průběžně na základě splátkového kalendáře, nebo zpeněžením majetkové podstaty. V případě, že soud zjistí nepoctivost záměru dlužníka, návrh na oddlužení zamítne a platební neschopnost dlužníka je pak řešena v konkursním řízení.

Podmínkou povolení oddlužení je stabilní příjem, ze kterého se budou platit splátky. V průběhu oddlužení se zastavuje případná exekuce a narůstání úroků a stanoví se splátkový kalendář. Oddlužením lze dosáhnout snížení dluhu až o 70% a do pěti let je dlužník úplně bez dluhů.

Pokud se dostane do dluhů vlastník nemovitosti, o kterou nechce přijít v případné exekuci, má možnost ji pro sebe zachránit formou oddlužení nemovitosti. Jedná se o způsob konsolidace všech dluhů s nastavením jedné individuálně vyhovující splátky.