Jak na změnu společenské smlouvy

Se zakládáním nové společnosti jsou spojeny určité dokumenty. Ty se liší podle počtu zakládajících podnikatelů, čili společníků. V případě zakládání společnosti jediným společníkem hovoříme o zakladatelské listině, kdežto v případě zakládání obchodní společnosti více společníky se uzavírá společenská smlouva.

Společenská smlouva je důležitým dokumentem, který nemá vliv pouze na samotné založení společnosti, ale také určuje například i vydání stanov. U společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti musí mít společenská smlouvy formu notářského zápisu. Život přináší různé změny i do života společností, které pak vyžadují provedení změn ve společenské smlouvě. Starostí s prováděním změn společenských smluv, zakladatelských listin, ale i s jejich tvořením vás zbaví společnost strong business s.r.o. Nabízí rovněž kompletní právní a poradenský servis týkají se také zakládání s.r.o., ready made společností, provádění změn u veřejných a komanditních společností, poskytování sídel a další související služby.

Provádění změn

Společenská smlouva či zakladatelská listina se může týkat různých bodů. S provedením změn je spojena určitá administrativní náročnost, odbornost, zkušenost a znalost právních předpisů. Změna společenské smlouvy vám umožní soustředit se pouze na vlastní podnikatelskou činnost a neplýtvat časem a energií na formulování a realizaci změn. Ty se mohou týkat nejrůznějších bodů:

Další změny se mohou týkat způsobu jednání, předmětu podnikání, jednatele, názvu, kapitálu nebo převodu obchodního podílu či akcií. Změny vyžadují určité úkony, které jsou rovněž součástí služeb. Jedná se o vyhotovení všech dokumentů, zajištění kolků, podání změna do obchodního rejstříku, případně svolání valné hromady či zajištění notářského zápisu.