Jak se připravit na přijímačky?

S blížícím se jarem stoupá nervozita současných žáků 9. tříd, kteří se rozhodují o své budoucnosti. Pokud chtějí studovat na některé střední škole, budou je čekat přijímací zkoušky. Uchazeči o studium na gymnasiích, středních odborných školách nebo maturitních oborů na učilištích budou muset absolvovat povinné a jednotné přijímací zkoušky, které připravila organizace CERMAT.

Co je CERMAT?

Jedná se o příspěvkovou organizaci zřízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2006 za účelem zjišťování výsledků vzdělávání. Základním úkolem a posláním této organizace, která se označuje zkratkou CERMAT, je organizování a hodnocení maturitních zkoušek. Od roku 2017 připravuje CERMAT jednotné přijímací zkoušky na všechny střední školy.

Chcete si zkusit přijímačky nanečisto?

Stačí se přihlásit do kurzu, který pořádá Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o., sídlící na adrese Vrbova 1233/34, 147 00, Praha 4 – Braník. Po zakoupení kurzu či předplatného si sami zvolíte termín. Pokud by vám z nějakého důvodu nevyhovoval, můžete se odhlásit až do 8,00 hodin daného dne a zvolit si jiný termín.

Jak zkoušky nanečisto probíhají?

V příslušný den stačí přijít s psacími a rýsovacími potřebami a přijímačky nanečisto mohou začít. Zkoušky probíhají za stejných podmínek včetně testů, za jakých se konají ostré zkoušky podle formátu CERMATu. Vaše testy budou bodovány a vyhodnoceny podle CERMAT bodování. Získáte se tak podrobné srovnání s ostatními uchazeči o studium, takže můžete posoudit své šance na přijetí ke studiu, případně se zaměřit ve zbývajícím čase na své nedostatky. Pedagogové jmenované školy vám vysvětlí správný postup řešení úloh a poučí vás, jak testy efektivně vyplňovat.

Akce To-das.cz

Záhadný název To-das.cz znamená „to dáš“, což je další služba střední školy gastronomické a hotelové. Je určena rodičům a jedná se o praktickou přednášku poskytovanou zdarma. Rodiče jsou seznámeni s celým průběhem přijímacího řízení a obdrží informace, jak v případě neúspěchu svého dítěte podat odvolání a jaká je možnost druhého kola přijímacích zkoušek. Přihlásit se mohou prostřednictvím formuláře na webových stránkách školy.