Moderní prvky zvyšují bezpečnost práce

Ochrana zdraví pracovníků při výkonu jejich pracovní činnosti by měla být prvořadou starostí každého zaměstnavatele. Velkým nebezpečím bývá provozní slepota postihující většinu lidí, kteří se denně pohybují v jednom prostředí. Přestanou vnímat nástrahy v rizikových místech a rovněž při pracovních postupech ztrácejí ostražitost. Bezpečnost práce lze zajistit standardním způsobem, ke kterému patří hlavně výstražné nápisy. Ty ale po čase ztrácejí svou účinnost právě díky provozní slepotě. Mnohem efektivnější a účinnější je moderní metoda, kterou je světelná signalizace.

Průkopník světelné signalizace a dalších metod

Nejen světelná signalizace upozorňující na možná rizika ve výrobním provozu, ale i zvyšování efektivity výrobního cyklu a zlepšování pracovního prostředí, to vše je hlavní náplní činnosti společnosti Visap. K jejím hlavním klientům patří výrobní podniky, ale i jiné provozovny, kterým záleží na bezpečném provozu. Veškerá opatření jsou navrhována ve spolupráci s objednavatelem a následně realizována s maximální přesností a individuálním přístupem k potřebám klienta.

Jak spolupráce probíhá

Na samém začátku je nezávazná pracovní schůzka, kdy se zkušení odborníci Visapu seznámí s prostředím i s požadavky klienta. Poté následuje analýza a vypracování projektu, který je poté prezentován a po schválení zákazníkem nakonec realizován. Účelem a hlavním cílem realizovaných opatření je odstranění provozní slepoty a snížení rizika pracovních úrazů. Světelné značení je velice účinným opatřením, které má mnohem větší efekt než klasická upozornění, nápisy a varovné cedulky. Technologie optické signalizace spočívá v promítání bezpečnostních značek na podlahu přímo před pracovníka, který si tak této optické výstrahy nemůže nevšimnout. Pokud se například v provozu pohybuje vysokozdvižný vozík, kterému by mohl někdo vstoupit do jízdní dráhy, je chodec upozorněn na riziko značkou „Stop“ promítnutou na podlahu.

Další nabídka Visap

Firma nabízí a realizuje nejen promítání bezpečnostních prvků, ale mezi její produkty patří také reklama v podobě projekce loga objednavatelské společnosti. Tato technologie se využívá při projekcích reklam, upoutávek a jiných motivů v klubech, divadlech, kinech, při sportovních utkáních a při celé řadě dalších příležitostí, kde se klient chce efektně zviditelnit.