Nejčastější příjmení u nás

Hned poté co se narodíme, získáme jméno a příjmení, které si nevybíráme. Nejčastěji získáme příjmení po otci, ale jsou i případy kdy zdědíme příjmení po matce. Dnes se podíváme na nejčastější příjmení u nás, jejich historii a kde se vůbec vzala potřeba mít příjmení.

Dřívějších dobách měli lidé pouze křestní jména, ale díky rozrůstajícímu se počtu obyvatel v jedné vesnici nebo městě, se postupně objevovali lidé, kteří se jmenovali stejně a bylo běžné, aby se půlka vesnice jmenovala stejně. Proto se zavedl různé přídavky k jménům, aby bylo lehčí rozlišit jednotlivé osoby. Ve vesnici bydleli dva Martinové, ale pouze jeden z nich byl kovář a proto se mu začalo říkat Martin Kovář. Je tedy pochopitelné ze začátku měla příjmení jistou zprávu nebo obsah, který něco vypovídal o majiteli. V roce 1786 však přišel císař Josef II. s myšlenkou o dědické posloupnosti. Stalo se tedy to, že lidé si již nemohli měnit příjmení libovolně, jak chtěli, třeba podle profese nebo místu bydliště, ale začalo se příjmení dědit po otci. Hlavní důvod byl ten, aby se zamezilo úniků daní do královské pokladny a další již méně důležité věci. V tu dobu vzniklo nejvíce příjmení odvozené podle křestního jména. Seznam v našem článku, hovoří o těch nejčastějších příjmení u nás v současné době.

10. Černá

Počet 18 600

Původ toho příjmení není nikterak složitý. Osoba, která nosila toto příjmení, byla nejčastěji spojována s černou barvou (vlasy, oblečení, atd.).

9. Nguyen

Počet 21 020

A pak, že Česká republika není multikulturní zemí. Tohle deváté nejčastější příjmení u nás možná vzbuzuje lehký úsměv na tváři ať už kvůli výslovnosti nebo to že není původní. Kromě toho, že je zde velmi oblíbené a časté je to i nejčastější příjmení ve Vietnamu a dříve bylo udělováno jako čestné vyznamenání.

8. Dvořák

Počet 22 304

Příjmení odvozené od dvora a nejčastější výskyt těchto lidí bylo kolem panského dvora.

7. Dvořáková

Počet 23 563

Ženská varianta příjmení Dvořák.

6. Novotný

Počet 24 372

Původní přídavné jméno novotný znamenalo nový a je to tedy šesté nejčastější příjmení u nás.

5. Svoboda

Počet 25 348

Toto příjmení se udávalo podle vzdoru a původy člověka. Jednalo se tedy o svobodné a nepoddajné rolníky, sedláky nebo se tak pojmenoval člověk, který pocházel z oblasti, který měla v názvu svoboda.

4. Novotná

Počet 25 470

Ženská varianta příjmení Novotný

3. Svobodová

Počet 26 692

Ženská varianta příjmení Svoboda

2. Novák

Počet 34 272

Původem české, slovenské a maďarské příjmení, které vzniklo z přídavného jména nový nebo se tak označovali lidé, kteří vyráběli nové věci.

1. Nováková

Počet 35 739

Jedná se o ženskou variantu příjmení Novák.

Zaujalo vás nějaké příjmení nebo dokonce nosíte jedno z nich? Podělte se o svůj původ a informace v komentářích.