Pořiďte si zelenou střechu, přináší mnoho výhod!

Termínem zelená střecha se označují střechy, které jsou alespoň částečně anebo zcela pokryté vegetací a půdou, či substrátem vysazovaným nad hydroizolační membránu. Mnoho zelených střech se skládá z několika vrstev, které mohou mít funkci kořenové bariéry apod. Při stavbě můžete vybírat z intenzivní a extenzivní zelené střechy a je jen na vás, kterou vyberete.

Co je to extenzivní zelená střecha?

Zelená střecha extenzivní je střecha typická nižším porostem v podobě trávy, květin, bonsají či nízkých keříků. Tyto rostliny bez poškození překonávají i období sucha a po deštích se lehce regenerují. Porost je zásobován vodou a živinami díky přirozeným procesům a na jeho údržbu není potřebný zásah člověka. Naproti tomu intenzivní zelená střecha potřebuje údržbu, je navržena k relaxaci a nejčastěji známá pod pojmem „střešní zahrada“.

Jaké jsou výhody zelené střechy?

V dnešní době je cena za zelené střechy na poměrně přijatelné výši a tak se zelené střechy stávají čím dál tím oblíbenější. Investice do zelené střechy se vám kromě toho po pár letech vrátí a to několikanásobně v podobě úspor. Díky zelené střeše dochází k zajištění tepelné stálosti v domě a eliminace vnějších vlivů, což znamená, že dochází k úsporám při vytápění a klimatizaci. Dále je odlehčen kanalizační systém díky zadržování vody, je zajištěna nižší hlučnost, lepší kvalita vzduchu či zlepšení mikroklimatu.

Z čeho se zelená střecha skládá?

Obvyklá stavba zelené střechy se skládá zhruba ze sedmi vrstev. Zelená střecha obsahuje:

Každá z těchto vrstev hraje při stavbě a fungování zelené střechy velkou roli a proto by se neměla žádná vynechat. Díky tomu je například zabráněno pronikání kořenů do konstrukce domu, či vyplavování jemných části ze střechy. Chraňte se před UV zářením a dopřejte si lepší mikroklima, pořiďte si zelenou střechu.