Profesionální překlad i tlumočení do 47 světových jazyků

Překladatelské a tlumočnické služby, korektury a přepisy přeložených textů, copywriting, čili psaní textů na zakázku v českém jazyce, to vše jsou služby, které provádí překladatelská agentura Včelička. Vedle těchto služeb nabízí agentura také tlumočení a výuku anglického, francouzského a českého jazyka prostřednictvím Skype.

Zvláště v oblasti obchodních a právních styků je důležitá naprostá přesnost, neboť i drobná nepřesnost v překladu či při tlumočení může způsobit fatální následky. Zrovna tak je důležitý přesný překlad při jednání s lékaři nebo na ambasádě. Proto se vyplatí využít služeb profesionálů, kteří jednak perfektně ovládají příslušný jazyk, a jednak mají zkušenosti s podobným jednáním.

Proč využít agenturu Včelička?

Především je to perfektní znalost cizích jazyků, díky které může agentura garantovat naprostou přesnost a spolehlivost svých služeb. Překládání, tlumočení i další služby mohou využívat jak firmy, tak běžní občané. Drtivou většinu zakázek tvoří překlady a tlumočení do anglického a německého jazyka a pochopitelně opačně. Ovšem kdokoliv se na agenturu může obrátit i s požadavkem na překlady či tlumočení do celé řady jiných jazyků. Překladatelská agentura nabízí své služby celkem ve 47 světových jazycích, ve kterých provádí obecné i odborné překlady. Objednat je můžete přímo na webu www.agenturavcelicka.cz.

Překlady

Překladatelské služby provádí agentura v nejvyšší kvalitě díky rozsáhlé síti prověřených překladatelů. Proto si může dovolit vybrat vždy vhodného překladatele podle konkrétního oboru. Ve spolupráci s klientem jsou pak upřesňovány nestandardní terminologické výrazy, aby nebyl narušen smysl textu. Dokumenty k překladu může klient poštou nebo emailem. Kratší překlady dodá agentura do druhého dne a rozsáhlejší texty se snaží přeložit co nejrychleji.

Tlumočení

K tlumočnickým službám využívá agentura osoby, které dokonale ovládají daný jazyk a nečiní jim tak potíže tlumočit jak formální jednání, tak neformální rozhovory. Zvládají i tlak a stresové situace, kdy záleží na správném přeložení každého slova. K obchodním jednáním, na mezinárodní konference a jiné akce zajistí agentura reprezentativní tlumočnické služby za přijatelné ceny.

Včelička klub

Tento klub byl založen pro všechny, kteří se zaregistrují a chtějí využívat výhod poskytovaných agenturou. Členství je bezplatné a k ničemu nikoho nezavazuje. K výhodám patří rychlejší vyřizování zakázek za nižší ceny.