Společnost DRFG a investiční fondy

Společnost DRFG nenabízí pouze investice. Kromě zhodnocování financí nezapomíná ani na ty, kteří potřebují naši pomoc. Skupina DRFG proto každým rokem podporuje charitativní a humanitární organizace, pomáhá v oblastech, jako je vzdělávání, kultura, zdravotnictví i v sociální sféře. Podporuje ověřené a transparentní organizace, které získané prostředky smysluplně využívají pro ty, kteří je nejvíce potřebují.

Společnost DRFG nabízí v současné době dva podílové fondy. Zajímavost této společnosti tkví zejména ve faktu, že fondy DRFG podporují firmy v České republice a investované peníze zde i zůstávají. Plně si uvědomuje, že pouze takto lze dostat naši zemi nahoru a podpořit její rozvoj. Díky tomu je vytvářeno velké množství pracovních příležitostí v české republice.

Investiční dluhopisový fond DRFG

Investiční dluhopisový fond DRFG investuje do vládních a korporátních dluhopisů s vysokým ratingem, vysokou kredibilitou a do dluhopisů bank Evropské unie. Společnost má dlouhodobě velmi úspěšně budované vztahy v Lichtenštejnsku, které má spolu s Lucemburskem pověst velmi významného fondového centra v Evropě. Fondy disponují také evropským pasem a dá se s nimi operovat na území celé Evropské unie. Společnost DRFG zkušenosti ukazuje všem ostatním a lze se o ní mnohému naučit.

Právě tento investiční dluhopisový fond je založený ve spolupráci s lichtenštejnským správcem fondů společností CAIAC Fund Management, která zajišťuje neustálý dohled. Fond je také notifikován Českou národní bankou. Fond je vhodný pro investory, kteří tolerující menší míru rizika a vyžadující konzistentní výnosy. Minimální doporučená doba investice je na tři roky. Fond nabízí možnost jednorázových i pravidelných investic již od částky 100 Kč. Investiční skupina DRFG zhodnocuje kapitál investicemi do majetkových podílů prosperujících perspektivních společností a mnohých smysluplných projektů. Mezi preferované oblasti patří zejména investice do nemovitostí, zdravotnictví, energetiky, telekomunikací i finančních služeb.

Investiční nemovitostní fond

Investiční nemovitostní fond DRFG je zaměřený na nemovitosti pouze na území České republiky. Založený byl ve spolupráci s lichtenštejnským správcem fondů CAIAC Fund Management, který má nad fondem neustálý dohled. Nemovitostní fond je notifikován Českou národní bankou za účelem veřejného nabízení v České republice. Probíhající investice do komerčních nemovitostí zahrnuje fungující projekty s dlouhodobým potenciálem konzistentního výnosu. Jde o dlouhodobě perspektivní a zajímavé nemovitosti i projekty. Dbá na polohu projektu a možnosti jejího dalšího rozvoje. Zahrnuje zejména výrobní, administrativní či skladové prostory, rezidenční projekty i prodejní jednotky nadnárodních řetězců.