Svěřenecký fond – o co jde a vyplatí se?

Když se použijí slova jako svěřenecký a fond v jedné větě, vybaví se vám americké filmy a seriály, kde se zbohatlické děti tímto souslovím ohánějí v každé větě. Až jej budu mít, za něj si pořídím, já mám, rodiče mi založili a podobně. Není to však výsada jen a pouze amerických filmů. I u nás se s tímto pojmem můžete setkat a také s ním nakládat a pracovat. O co vlastně jde? Jak se s ním nakládá a vyplatí se jej mít?

Co je to vlastně svěřenecký fond?

Pod tímto pojmem najdeme soubor majetku bez právní subjektivity. Má svého zakladatele a celý majetek je vyčleněn ke konkrétnímu účelu. Majetek je často úplně anonymní a nemá formální právní subjektivitu. Je jmenován správce, který tímto majetkem nakládá a dále o něj pečuje. Správce také hlídá, aby účel, ke kterému byl svěřenecký fond určený, se dodržoval a naplňoval a také hlídá rozmnožování majetkové podstaty. Kdo tento fond vytvoří a vloží do něj majetek, přestává být majitelem toho, co všechno se ve fondu vytváří. Nároky na prospěch má výhradně beneficient, tedy ten, komu je majetek na začátku určený právě zakladatelem.

Často je možno je využívat jako nástroj k ochraně, především pak rodinného nebo firemního majetku, aby se nedostal do nepovolaných rukou nebo například nebyl rozhazován během několika let a rodina či firma tak přišla úplně o všechno. Co se majetku týče, tak mohou to být jak věci movité, tak i věci nemovité. Nabízí dobrou variabilitu a nepotřebuje nad sebou dohled státu.

Založení svěřeneckého fondu se může chopit osoba fyzická, ale také právnická. A fond je možno založit k soukromému i veřejně prospěšnému účelu. Jde o velmi oblíbenou formu ochrany majetku, kterou využívají lidé nejen ve světě, ale také u nás. Vlastníte-li i vy nějaký majetek a chcete nad ním mít ochranu, pak je tento postup ideální.