Utrpěli jste dopravní nehodu se zraněním? Zjistěte, na jaké odškodnění máte nárok

Stali jste se obětí dopravní nehody, při které jste utrpěli zranění? Přečtěte si, jaké náhrady můžete žádat. A zjistěte, co je klíčové pro posouzení toho, v jakém řízení bude dopravní nehoda šetřena. 

Závažnost zranění stanovuje obvykle typ řízení

U dopravní nehody se zraněním hraje podstatnou roli závažnost zranění poškozeného. Právě ta totiž obvykle stanovuje, zda bude dopravní nehoda řešena v rámci přestupkového nebo trestního řízení. Pokud při autonehodě dojde k vážné újmě na zdraví, je obvykle její viník stíhán za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. 

Poškozený by v rámci šetření měl být vždy aktivní a projevovat vlastní iniciativu. To znamená, že by například měl sám předložit policii lékařské zprávy a kopii pracovní neschopnosti. Díky tomu může být závažnost dopravní nehody lépe prošetřena.

Pokud dojde k šetření dopravní nehody v rámci trestního řízení, doporučujeme poškozenému, aby vyhledal právní pomoc zmocněnce poškozeného, kterému trestní řád poskytuje množství práv. 

Na jaké odškodnění má poškozený právo?

Pokud dojde k dopravní nehodě se zraněním, může poškozený, který není jejím viníkem, uplatňovat řadu náhrad újmy na zdraví u pojišťovny vozidla viníka nehody.

Občanský zákoník přitom z hlediska odškodnění újmy na zdraví po dopravní nehodě stanovuje hned několik okruhů náhrad. Poškozený například může žádat odškodnění bolestného, trvalých zdravotních následků (ztížení společenského uplatnění) nebo další případné nemajetkové újmy.

Zároveň může dosáhnout na odškodnění ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti a nákladů, které jsou spojeny s péčí o zdraví. A žádat lze také náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo náhradu za bezplatně poskytované práce. 

Poškozený nemůže automaticky žádat veškeré tyto náhrady, ale pouze také náhrady, ke kterým splní zákonné předpoklady. 

Více informací z oblasti odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.