Za vltavíny do Českého Krumlova

Český Krumlov je krásné město, které láká svojí historií, památkami, výlety do přírody a kulturním děním. Mnozí však netuší, že se také jedná o jedno z měst, kde lze obdivovat unikátní minerál, který se tu vyskytuje. Zatímco se mnoho nerostů dočkalo objevení a popsání již v brzkých dobách, tak vltavíny se svého popsání dočkaly až v roce 1787.

Tehdy se o jejich prozkoumání zasloužil jejich objevitel, profesor Karlovy univerzity, Josef Mayer. První kousky nalezl u Týna nad Vltavou, kde se u břehů Vltavy povalovalo několik přírodních skel. Jak již název napovídá, tak vltavíny vděčí za svůj název právě Vltavě, ale jedná se spíše o lidové označení.

Krumlov

Největší sbírku vltavínů můžete obdivovat přímo v Národním muzeu v Praze, ale také v expozicích muzeí v Brně, v Českých Budějovicích, v Týně nad Vltavou a Třebíči. Ovšem jediné muzeum, které je věnované přímo vltavínům bylo až v r. 2013 otevřeno v České Krumlově. Zde se můžete dozvědět mnoho informací o těchto vzácných drahých kamenech. Především o jejich historii, neboť v Jižních Čechách lidé od pradávna nacházeli na polích jasně zelené kousky skla, jejichž původ si nikdo neuměl vysvětlit, a proto vltavíny dlouho obestírala záhada.

Krumlov 2Sbírka vltavínů, které byly nalezeny na území jižních Čech, Moravy a Chebska, je v muzeu v Českém Krumlově zasazena do moderní interaktivní expozice. Ta je doplněna dokumentárním filmem, dále mikroskopy, lupami i audiovizuálními aplikacemi. Návštěvníci muzea se mohou dozvědět celý příběh vltavínů v širších souvislostech. Je zde mnoho informací, které pojednávají o vltavínech od jejich dramatického vzniku až po dnešní laboratorní experimenty. Můžete se zde ale také dozvědět mnoho zajímavostí týkajících se meteoritů, nebezpečných asteroidů či postupného vymírání živočichů v průběhu historie Země.

Krumlov
Vltavíny jsou skutečně světovými unikáty. Jejich vznik se odhaduje na dobu před 15 miliony let, kdy dopadl ohromný meteorit na území dnešního Bavorska, odkud je tento katastrofický výbuch vymrštil až do vzdálenosti 400 km. To vše, ale i spoustu dalších podrobností a příběhů kolem vltavínů, se v muzeu v Českém Krumlově můžete dozvědět.