Ženy, které změnily svět.

Dnes se podíváme na ženy, které změnily a nebo měly příležitost změnit svět.

HELENA

Mýty a legendy o její kráse kolují světem od nepaměti. Pokud byla skutečně nejkrásnější ženou, pak kvůli ní vypukl jeden z největších konfliktů té doby. Dcera boha Dia a Lédy byla manželka spartského krále, ale to jí nezabránilo v tom, aby mu nasadila parohy a odjela s Paridem, synem trojského krále. Řecká aliance si to nenechala líbit a došlo na obléhání města Tróje. Deset dlouhých let se město bránilo, až jej nakonec vypálilo.

helena

KLEOPATRA

Egyptská královna, která si dokázala podmanit dva nejmocnější Římany i když jí to nedalo moc práce. Římané se v té době pokoušeli o získání silného postavení v zemi, která je zásobovala obilím. Jen díky nečekanému skonu obou z nich, nestihla získat větší vliv na tehdejší svět. Zda byla Kleopatra tak krásná a chytrá jak se traduje, se asi nikdy nedozvíme.Kleopatra

JOHANKA Z ARKU

Obyčejná dívka se zasadila do korunovace ve francouzské zemi. V době kdy ve Francii měli Angličané čím dál větší vliv a hrozilo, že na trůn usedne cizinec, Johanka se zasadila o to, aby se tak nestalo a na trůn usedl Dauphin Karel. Vedena hlasy v hlavě Johanka učinila vše, co bylo třeba, jen jí hlasy zapomněli upozornit na to, že jí zradí a upálí.Johanka

VIKTORIE

Viktorie byla první indickou císařovnou a zároveň královna Spojeného království Velké Británie a Irska. Během její vlády se rapidně zvedl průmysl, věda a vliv britského impéria v politické, ale i hospodářské scéně. Ona sama měla velký vliv a stojí za spousty věcí, které se v té době uskutečnily. Viktoriánská éra byla poznamenána liberalismem v politice, nikoliv v myšlení.viktoria

Marilyn Monroe

Bylo by divné, kdyby její jméno nezaznělo na našem seznamu nevlivnějším žen světa. Její pravé jméno je Norma Jeane Mortensen. V osmnácti letech utekla z manželství k modelingu a začala se objevovat na titulkách světových časopisů. Chtěla být herečkou, což se jí díky stykům podařilo. Stala se manželkou dramatika Millera a v blízkém kontaktu byla i s prezidentem J.F. Kennedym a jeho bratra Roberta. Kolem jejího předčasného a záhadného úmrtí koluje spoustu mýtů a legend. Jak to bylo doopravdy se nejspíš nikdy nedozvíme.

Marilyn-Monroe