Doplňující vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Financování pracovníků v sociálních službách bylo v poslední době hodně diskutovaným tématem. Ne každý však přesně ví, co je jejich pracovní náplní. Pracovníci v sociálních službách vykonávají činnost, která je náročná nejen fyzicky, ale také psychicky.

Starají se o potřebné a mnohdy je jejich práce více posláním než zaměstnáním. Činnost pracovníka v sociálních službách zahrnuje široké spektrum oborů, a tudíž vyžaduje řadu odborných znalostí. Je proto logické, že jsou kladeny poměrně vysoké požadavky na vzdělání pracovníků v sociálních službách. Kromě odborného vysokoškolského vzdělání je možné doplnit si potřebné vzdělání také prostřednictvím kurzů a seminářů. Jedním z nich je kurz pro pracovníky v sociálních službách organizovaný vzdělávací agenturou Seduca. Tento kurz je akreditovaný u MPSV a je určen pro všechny osoby starší 18 let s dokončeným základním vzděláním. V některých případech je možné, hradit jej i přes úřady práce. Jedná se o kurz, který vás komplexně seznámí s činností pracovníka v sociálních službách. Obsah kurzu je tvořen jak teoretickou částí, tak také částí praktickou a je možné jej absolvovat ve více než 30 městech napříč celou Českou republikou. Druhou variantou je pak vzdělávání v sociálních službách formou speciálních seminářů, které si objednává přímo konkrétní instituce pro všechny nebo skupinu svých zaměstnanců. Výhodou je konání přímo v prostorách instituce a upravení podle potřeb dané instituce. Témata seminářů pokrývají aktuální problémy a specifika v péči o klienty zařízení. Problém není ani, pokud v nabídce nenajdete seminář, který by přesně odpovídal vašim požadavkům. Je možné domluvit si na vytvoření speciálního semináře, který bude dodatečně akreditován. Stačí se jen domluvit přímo v agentuře Seduca. Potřebné kontakty najdete na jejich stránkách www.seduca.cz/kontakt.