Jak vyzrát na zácpy a chaos na silnicích?

Dopravní špičky bývají ve velkých městech hodně náročné na čas i na nervy. Více se stojí, než-li jede a současná Praha nebo Brno jsou vskutku „spešl lahůdkou“ pro extra odolné. Prostát na tepnách desítky minut nebo se plížit rychlostí šneka, není nic neobvyklého.

Dopravní zácpa je příčinou vysoké koncentrace aut na malém místě a stejně tak důsledkem špatného dopravního značení. Situace v Brně je navíc ztížena ještě opravami a uzavírkami komunikací. Dopravní značení v Brně může situace velmi ulehčit.

Buďte všímaví!

Svislé dopravní značení dokáže s předstihem upozornit na kritické místo, stejně jako může řidiče navést na objízdné trasy po okruhu i podružných místních komunikacích. Stačí, aby byl řidič vnímavý a respektoval dopravní značení.

Doplňkovou funkci má i dopravní značení vodorovné, které je namalováno na silnici. Znázorňuje například provizorní dočasné zúžené jízdní pruhy nebo náhradní trasy. V případě, že je situace nepřehledná a pro řidiče zbytečně složitá, doporučuje se i užití zpomalovacích prahů, mobilního oplocení nebo parkovacích zábran.

Dočasné řešení

Vodorovné dopravní značení je realizováno pomocí jednosložkových nebo dvousložkových barev v několika odstínech, strojově i ručně. Jejich životnost je podle druhu 6 měsíců až tři roky. Čáry, šipky, směrovky, provizorní středové bloky i krajnice efektivně řeší složitou dopravní situaci a výrazně zpřehlední chaos při silničních opravách a uzavírkách.

Společnost AZznačky zajišťuje komplexní služby v oblasti dopravního značení. Realizuje prodej a pronájem vodorovného dopravního značení i svislých značek. Výhodou sortimentu od výrobce je nejen příznivá cena, ale i možnost si zboží za úplatu dočasně vypůjčit.