Je reklama přesvědčování nebo marketing?

Reklama představuje komunikaci s obchodním záměrem. Také se dá říci, že „reklama je přesvědčování“. Přesvědčovat se dá různými formami, například tvrdě, nenásilně, s humorem, pravdivě, lživě, slušně, ale s jasným záměrem, obchodním záměrem a tímto záměrem není většino přímý prodej, ale uspokojení potřeb a to formou nabídnutí něčeho, co by mohl chtít.

Způsoby reklamy

Na způsobu reklamy se podílí cela řada faktorů, kde velkou roli má cílová skupina. Pokud máme obchodní záměr jakýkoliv, tak je třeba pochopit svou cílovou skupinu, pro kterou je obchodní záměr určen a tomu přizpůsobit formu reklamy. Důležité je, abychom věděli, jak budeme cílovou skupinu oslovovat, jakým způsobem, jak často a končí to prostředky, které máme k dispozici. Líbí se mi citace obchodního magnáta Johna Wenechera, který řekl, že „Vím, že polovina nákladů na reklamu je zbytečná, ale nevím, která polovina to je“. Tím možná řekl více, než jen pouhou větu, ale myšlenku, kterou může chápat každý jinak, protože v reklamě neexistuje jasný zaručený návod, jak být 100 % úspěšný.

Reklama je často kreativní činnost

Reklama představuje často kreativní činnost, kdy je nutné hledat cesty ke svému obchodnímu záměru a ty cesty mohou být různé dlouhé a různě nákladné. Pokud se má jednat o internetovou reklamu, tak se bavíme o marketingových specialistech, kteří mají dle cíle navrhnout marketingou strategii a podle typu své specializace zpravidla začnou analýzou a tvorbou reklamní kampaně, například PPC specialisté nebo analýzou a následnou optimalizací webové stránky pro vyhledávače. Jedno mají společné. Jsou odborníky ve svém oboru a nemohou rozumět každému typu reklamy, nejsou tedy univerzálními brouky pytlíky, ale musí spolupracovat, aby dokázali maximum a byli opravdu efektivní.