Je wi-fi signál nebezpečný?

O škodlivosti nejrůznějších neviditelných signálů a vln se již řadu let vedou diskuze. S rozmachem mobilních telefonů se velmi často mluvilo o škodlivosti mobilního signálu, zejména pak ovlivňování plodnosti, popřípadě škodlivosti vln při hovorech.

Tyto teorie byly rozdmýchávány nejrůznějšími pokusy, ať již na vědecké či nevědecké bázi, například v podobě pukajícího popcornu umístěného mezi navzájem si volajícími mobilními přístroji.

Stejné teorie se začaly šířit i u dnes již všude přítomného wifi signálu, který bezdrátově přenáší internetovou síť. S nejnovějším důkazem škodlivost tohoto signálu přišly studentky dánské střední školy, které jsou si jisté průkazností jejich experimentu.

2

Dívky začaly pěstovat na šesti táccích u běžícího wi-fi routeru řeřichu. Stejný počet tácků se stejnou rostlinou umístili i mimo dosah signálu wi-fi a začali chování rostlin sledovat. K jejich překvapení začaly rostlinky umístěné u wi-fi routeru hromadně umírat, kdežto rostliny mimo dosah signálu dál radostně bujely. Mladé Dánky tento pokus uskutečnily z toho důvodu, že si všimly zhoršené koncentrace a problému se spaním v místech, kde byl přítomen i tento signál.

Jejich pokusu si všimla i světová média, díky čemuž se o této problematice začalo opět globálně diskutovat. Objevují se i další teorie o škodlivosti tohoto signálu. V Nizozemsku byl uskutečněn pokus, kdy byly stromy vystavěny enormně silnému wi-fi připojení. Po nějakém čase tohoto experimentu začala kůra na stromech černat, a stromy sesychat, stejně tak jako jeho listy.

Zda – li působí signal wi-fi routerů opravdu škodlivě i na lidské zdraví s jistotou říci nemůžeme. Jediné co zatím víme, je že veškeré pokusy toto tvrzení nepotvrdily, bohužel však ani nevyvrátily. Nám tedy nezbývá nic jiného než čekat na výsledky vědeckých bádání a doufat v neškodnost tohoto typu signálu.