Kam zmizela Devátá legie

Legenda, která se neustále šíří světem o zmizení Deváté legie nedává spát ani filmařům, kteří její téma zpracovali již v několika filmech. Tito udatní, bojem zkušení vojáci nadobro zmizely z povrchu zemského a nikdo si pořádně neumí vysvětlit proč, se tak stalo. Je skutečně možné, že vycvičení zabijáci podlehli hordě vyzbrojených sedláků?

Devátá legie vznikla v roce 65 před naším letopočtem na Pyrenejském poloostrově na příkaz Pompeiuse. Z Pyrenejského poloostrova také pochází název legie, Nona Legia Hipsana, nebo-li Devátá legie hispánská.

legie1

Toto vojenské uskupení se zúčastnilo mnoha bitev a zřejmě měla co dočinění i s porážkou Germánů v roce 9 n. l. a též při invazi Římského impéria na britské ostrovy, o jejím tažení a počínání v Británii však nejsou dochovány žádné hodnověrné informace.

Důvod údajné mystifikace o pádu a zkáze Deváté legie pochází z především z románu „Orel Deváté legie“, který napsala Rosemary Sutcliffová v roce 1954. Díky světové oblíbenosti tohoto románu se jedna z teorií o zániku Deváté legie dostala do popředí a celý svět ji vzal jako pravdivou.

Mezi odborníky na historii však panuje domněnka, že Devátá legie neskončila na britských ostrovech, ale na opačném konci Říše římské. V roce 160 n. l. byla celá jednotka převelena na Střední východ, kde údajně vojáci padli během bitev s Peršany. Zda tomu tak bylo, se nikdy nedozvíme, někteří vojáci sice byli převeleni zpět do Evropy, ale tvrdé jádro legie mělo zůstat ve Velké Británii a postavit kamennou pevnost v dnešním Yorku.

Důvěry hodné důkazy o tom, jak skutečně dopadla Devátá legie neexistují a tak se můžeme pouze domnívat, jaký byl její osud. Hlavní myšlenkou všech historiků, je především to, že Devátá legie nemusela zaniknout během jedné velké bitvy, ale mohla utrpět více porážek během krátkého časového období, díky kterým zanikla. Možný důkaz o drtivé porážce je i postavený obranný val v Británii, který odděloval jih pod správou Římanů a sever pod vládou rebelů.