Pořídit si řidičák na loď není žádná věda

Kapitánské kurzy Lodní školy jsou tu pro všechny nadšené začátečníky se zájmem o získání lodního řidičáku. A též pro všechny milovníky plavby, kteří již mají za kormidlem něco za sebou, ale chtějí si svoji kvalifikaci zvýšit či si jen kapitánské dovednosti připomenout.

Pro všechny nadšence od 16 let, kteří chtějí řídit svoji či zapůjčenou motorovou loď, rychlý člun, vodní skútr či plachetnici po řekách, jezerech a průplavech nejenom u nás, ale i v zahraničí. Pro dobrodruhy s námořnickou duší navíc rozšířená způsobilost pro plavbu po moři do vzdálenosti jedné námořní míle od břehu (cca 1,85 km). Výkon motoru není omezen, stejně jako šířka plavidla. Daná je pouze maximální délka plavidla (20 m) a maximální počet cestujících na palubě (12 osob). Lodní škola Vás profesionálně a záživně připraví jak teoreticky, tak prakticky pro úspěšné zdolání veškerých zkoušek potřebných k získání průkazu Vůdců malých plavidel.

A to ve všech kategoriích způsobilosti. Vlastní učební materiály, vlastní školící prostory, profesionální lektoři, flotila školních plavidel. V rámci kapitánských kurzů VMP nasazujme až 7 vlastních plavidel různých velikostí. Každá z výcvikových lodí má k dispozici minimálně koupelnu, WC, a kompletně vybavenou kuchyňku pro přípravu občerstvení během plavby. Pro zimní plavby je instalováno výkonné topení. Na praktický výcvik klademe značný důraz, vždyť v rámci jediného kurzu naplujete až 9 hodin! Absolvované zkoušky mají neomezenou časovou platnost, takže není zapotřebí žádných periodických přezkoušek či dokládání získané praxe. Odborná způsobilost (průkaz) „Vůdce malého / rekreačního plavidla“ má dle platné legislativy trvalou hodnotu. Lodní škola nabízí každý rok cca 35 termínů základních kapitánských kurzů a více než 150 termínů závěrečných praktických zkoušek (tzv. Ověření dovedností při vedení malého plavidla dle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě). Následuje další stovka termínů pro kondiční plavby či další vzdělávání (praktická noční plavba, radiotelefonní provoz, plavba podle radaru apod.) Hlavním místem konání kapitánských kurzů je Praha, ale každoročně se pořádá též několik kurzů na Baťově kanálu, v Nymburce a na dalších místech.

Lodní škola, to je svět neobyčejných zážitků pro všechny, kteří mají vztah k plavbě, lodím, chtějí se něco z oboru lodní dopravy dozvědět a třeba i poznat nové lidi okolo vody…