Povinnosti týkající se BOZP a PO ve zdravotnictví

Každý podnikatel by měl dříve, než začne podnikat, vědět o nutnosti informovat své zaměstnance o požární ochraně a taky o bezpečnosti na pracovišti. Teprve potom by se měl vrhnout do podnikání. Škoda, že většina podnikatel se vrhá do podnikání, aniž by o BOZP či o PO vůbec věděla. A tak se není čemu divit, když nyní existuje až 40 procent podnikatelů, kteří o těchto povinnostech neví vůbec nic. Právě takoví tedy mohou očekávat opravdu nemístně vysoké sankce, když přijde neohlášená kontrola ze státních orgánů.

Pokud se staráte o nějakou farmaceutickou pobočku, nejvíce byste měli klást důraz na bezpečný pohyb na pracovišti, dále pak na dobrý stav technických zařízeních a také na přístrojovou techniku. Jakožto zaměstnavatel jste povinen, abyste další možná rizika na pracovišti vyhledávali a následně na ně nacházeli opatření, která vedou k omezení těchto možných rizik.

Pojďme si však blíže přiblížit povinnosti ve zdravotnictví, a to zvlášť pro oblast BOZP a pro oblast požární ochrany. Jestliže nejste ochotni se těmito povinnostmi zabývat, povolejte si na pomoc příslušnou společnost, která má BOZP a PO na starost. Jednou z nich je třeba společnost Extéria.

Povinnosti ve zdravotnictví pro BOZP

Co se týče povinností ve farmacii pro oblast BOZP, tak byste jako zaměstnavatel měl mít dokonale zpracovanou a aktualizovanou dokumentaci. Měli byste taky provést kategorizaci prací, dále byste měli evidovat a hlavně hlásit pracovní úrazy a případně byste je měli příslušně odškodnit. Také je nutné mít i seznam zakázaných prací pro těhotné ženy či je třeba mít doklady o dodržování technických a bezpečnostních podmínek. Je nutné zajistit, aby vaši zaměstnanci nevykonávali zakázané práce.

Povinnosti ve zdravotnictví pro PO

Co se týče oblasti požární ochrany, zde byste jako zaměstnavatel měl provádět preventivní požární prohlídky, dále byste měl mít vypracované poplachové směrnice, měl byste vést Požární knihu či je třeba vést a hlavně pravidelně aktualizovat dokumentaci požární ochrany.