Registry dlužníků

Kdo někdy žádal v bance o úvěr nebo půjčku, zcela určitě se setkal s pojmem registr dlužníků. Jedná se o evidenci všech dlužníků, kteří splácejí nějaký závazek, a kteří jsou z registru vymazáni až po úplném splacení dluhu vyplývajícího z úvěru či půjčky. Rejstřík dlužníků tedy eviduje dlužníky do doby, než dostane z banky pokyn k vymazání.

Aktuálně tyto informace evidují u nás tři hlavní dlužnické registry, které jsou soukromými subjekty. Prvním je Solus a dále je to Bankovní a Nebankovní registr klientských informací. K nim můžeme ještě přiřadit centrální evidenci exekucí sdružující údaje o zahájených a vedených exekucích. Vedle nich se lze setkat s několika dalšími webovými portály, které však fungují na pomezí zákona a informace v nich nemusí být pravdivé.

547351984_4019672088_oRelevantní informace najdete u výše uvedených čtyř registrů. Pokud se chcete sami přesvědčit, zda nejste v některém rejstříku evidováni, můžete to učinit komunikací s některým z nich. Pracují samostatně, takže nelze mluvit o nějakém centrálním registru dlužníků.

Při podání žádosti o výpis z registru je třeba zaplatit poplatek. Žádost se podává poštou nebo u některého registru na jeho pobočce osobně. Nejrychlejší jsou dlužnické registry online, kde se dozvíte informace okamžitě. Existuje také služba RegistrPoint, která zprostředkovává komunikaci s jednotlivými registry na základě plné moci.

Registr dlužníků Solus funguje jako „negativní registr“, ve kterém si jeho členové navzájem vyměňují informace o dlužnících. Disponuje dvěma podregistry, podnikatelským a spotřebitelským. Využívají ho zejména finanční společnosti, banky a mobilní operátoři. Bankovní jmenný rejstřík dlužníků slouží jako databáze, ve které se eviduje úvěrová historie fyzických osob. Užívají ji všechny banky v ČR a také stavební spořitelny. Evidovány jsou zde jen osoby, které si vzaly úvěr nebo mají záporný zůstatek na svém běžném účtu. Nebankovní registr zpracovává údaje od nebankovních společností. Dlužnické registry online slouží fyzickým i právnickým osobám k nahlížení a získání informací okamžitě.