Stipendia na prestižní zahraniční univerzity

Tomáš Krsek a Martina Krsková jsou zakladateli nadačního fondu, který nabízí českým studentům stipendia určené pro magisterské studium na nejuznávanějších a nejlepších univerzitách z celého světa. Toto stipendium může získat pouze student, který má české občanství.

Co potřebujete proto, abyste získali stipendium?

Hlavní podmínkou pro získání stipendia od nadačního fondu manželů Krskových je potvrzení o přijetí k magisterskému studiu technických oborů, ekonomie, přírodních věd, politologie a historie. Přijetí na magisterské studium musí být na jedné z níže uvedených světových univerzit.

Seznam univerzit

USA
Harvard University
Stanford University
California Institute of Technology
Massachusetts Institute of Technology
University of Chicago
University of California, Berkeley
Yale University
Columbia University
Princeton University
University of California, Los Angeles
Johns Hopkins University
University of Pennsylvania
Cornell University
University of British Columbia
Duke University
Georgia Institute of Technology
University of Washington
Northwestern University
University of Michigan
University of Wisconsin-Madison
University of Texas at Austin
Kanada
University of Toronto
McGill University

Velká Británie
University of Edinburgh
University of Oxford
University of Cambridge
Imperial College London
University College London
King’s University od London
London School of Economics
University of Bristol

Německo
Techniche Universitat Berlin
Freie Universitat Berlin
Ludwig-Maxmilians Universita München

Rakousko
Universitat Wien

Austrálie
Australia National University

Švýcarsko
ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

 

U přihlášky nesmí chybět:

K přihlášce je třeba dále připojit životopis studenta v českém jazyce, kde se nachází informace o jeho dosavadním studiu a praxi. Dále musí být u přihlášky informace o univerzitě, na kterou je student přijat a esej o 3 600 znacích napsanou v českém jazyce, kde student popisuje, proč chce jít studovat právě na zvolenou univerzitu, co od toho očekává a co hodlá dělat po skončení studia. Student musí prokázat, že majetkové poměry uchazeče a jeho rodiny nejsou možné pro financování studia. Potřebné je také potvrzení o tom, že student zažádal o stipendium na vybrané univerzitě, ale nebylo mu uděleno nebo mu bylo uděleno pouze z části.

Stipendium

Na vysokou školu se mohou dostat i studenti, kteří jsou méně majetní, protože se v dnešní době nabízí všem zájemcům šance, využít nabídku stipendií od nadačního fondu, který založil Tomáš Krsek se svou ženou Martinou. V této nadaci si zájemci mohou zažádat o příspěvek na studium (grant). Studentské stipendium je vlastně finanční prostředek, který poskytuje nadační fond za splnění stanovených podmínek pro získání stipendia a to až do výše jednoho miliónu korun.

Programy stipendií

Tyto stipendijní programy jsou přizpůsobeny tak, aby čeští studenti nebyli omezeni výběrem pouze univerzit ležících v České republice.  Z toho plyne, že nadační fond jim otevírá dveře do světa a nabízí tak studium na prestižních zahraničních univerzitách. Každým rokem je vybráno 10 studentů, kteří se dostali mezi nejlépe se ucházející studenty a dostávají tak možnost využít studijních programů na světově nejuznávanějších univerzitách.

Tomáš Krsek

Pan Tomáš Krsek studoval a úspěšně zakončil studium na Ekonomické fakultě západočeské univerzity v Plzni a po ukončení studia se stal makléřem, kterého dělal 2 roky. Dále nastoupil do společnosti Škoda Plzeň. V této společnosti začal na pozici asistenta finančního ředitele a od roku 1996 působil 2 roky jako manažer projektového financování ve Škoda Steel. Finančním ředitelem celé společnosti Škoda se pan Tomáš Krsek stal v roce 1999 a podílel se zde na její záchraně a oborové přeměně.  V roce 2009 se pan Tomáš Krsek stal předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Škoda Holding a na závěr roku 2010 pan Krsek odkoupil s dalšími investory dceřinou společnost Škoda Transportation. Zde se stal předsedou představenstva.

OxfordUniversity2