V roce 2018 jsou pro firmy připraveny miliardy korun

České firmy se v aktuálním roce mohou těšit na miliardy korun pro investice, úsporná opatření i zkvalitnění životního prostředí. Dotace EU jsou připraveny v několika operačních programech.

Již čtrnáctým rokem je Česká republika součástí Evropské unie, což mimo jiné přináší výhodu v podobě pobírání dotací EU. Zatímco dříve se kladl značný důraz na zaměstnanost, zlepšení infrastruktury a zvýšení životní úrovně, trend aktuálního programovacího období se přesouvá k otázkám ekologie a nových technologií ve výrobě. Pojďme si stručně představit několik dotačních možností pro podniky.

Dotace EU na zlepšení životního prostředí

Klíčovým prvkem roku 2018 je nakládání s odpady. K tomuto účelu se počítá s vypsáním dvou programů, a to Prevence vzniku odpadů a Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů. Oba programy mají za cíl pokud možno snížit produkci odpadů, umožnit jeho znovuzpracování a uvedení do oběhu. O dotace EU bude možno žádat od dubna 2018 v případě prvního a v září 2018 v případě druhého programu.

Podnikání a inovace

Mezi firmami pravděpodobně nejčastěji využívaný Operační program podnikání a inovace se v roce 2018 bude soustředit na rozšiřování kapacit pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, podporu tvorby digitálních služeb a energeticky efektivní budovy.

Většina programů je již známa a bude se tak pouze jednat o vypsání nových výzev s upravenými podmínkami. To přináší podnikům dostatek času na zpracování potřebné dokumentace a její následné předložení.

Získejte dotace EU

Máte-li zájem získat prostředky z Evropské unie pro vaše podnikání, je třeba zpracovat příslušný projekt, počkat na spuštění dotační výzvy a následně jej v co nejkratším termínu předložit. Specializovaná společnost Mida Consulting vám může pomoci s vytvořením veškeré dokumentace a získáním prostředků.