Vzdělávání v každém věku, mladí i staří

Osobní vzdělávání je v současné době pojmem zasahující mnoho oblastí. O moderních technologiích to platí obzvláště, mladší generace s nimi prakticky vyrůstá. Počítače proto výrazně zasahují do našich pracovních i soukromých životů. Jak se s nimi naučit pracovat efektivně?

Jaký smysl mají počítačové kurzy

Vzdělávání v této oblasti by mělo být především pod odborným dohledem. Práci na PC je schopen do určité míry přirozeně zvládnout prakticky každý, kdo bude dlouhodobě tomuto nástroji vystavován. Jenomže velmi snadno zjistíte, že jste si odnesli návyky, které jsou neefektivní a brzdí vás.

Kurz, který vede lektor, od toho může uchránit a významně nás ve vzdělání posunout vpřed. Tomáš Havelka patří k těm, kteří se v online světě pohybují už řadu let. Má zkušenosti nejen z práce z počítači, ale také s lidmi. Což je další důležitý bod. Znalosti je důležité nejen mít, ale také dokázat je předat.

Vzdělání by mělo mít především praktický smysl. A přesně to je cílem obou počítačových workshopů, které Tomáš Havelka organizuje pro veřejnost. Vycházení především z poznatků řízení firem. Pamatováno však bylo i na naprosté začátečníky, proto se nemusíte obávat, že by náplň kurzu byla nepochopitelná, pakliže zatím nemáte naprosto žádnou zkušenost.

Školení pro začátečníky

První kurz je proto věnován právě začínajícím uživatelům a vzdělání v něm by mělo posloužit jednak pro základní orientaci a jednak pro běžnou práci. Přestože v rámci své profese třeba nepracujete v kanceláři, kde je PC nutnou součástí, prakticky každý se setkal už s nutností si obhospodařovat svůj e-mail. Webový prohlížeč je základním pracovním nástrojem většiny z nás. Namísto obsáhlé teorie o Excelu, s nímž se nakonec řada z nás nikdy setkat v praxi nemusí, se naučíte, jak se bezpečně pohybovat v digitálním světě.

Další opomíjenou součástí IT vzdělání bývá výběr a údržba samotného počítače či notebooku. V dobré víře podobné úkony zpravidla v lepším případě pravidelně svěřujeme servisu. Mnozí se o počítač nakonec nestarají nijak. Což je ovšem chyba. Základní kroky nejsou nijak obtížné, jsou zvládnutelné i pro laika a znamenají velkou úlevu, protože se stanete soběstační.

Počítač pro pokročilé

Jakmile zvládnete začátečnické úkony, možná začnete přemýšlet o tom, jestli byste svoje vzdělání dokázali přetavit v něco víc. Vydělávat si prostřednictvím internetu. V současné době už se jedná o možnost, která je dostupná každému, ať si založíte svůj internetový obchod nebo se začnete pohybovat ve světě online podnikání.

A právě firemní sféře je v první řadě určen workshop, který programem vzdělání navazuje na kurz úvodní. Ukáže vám ekonomický potenciál internetu, ale také pomůže efektivně přenastavit procesy v už existující firmě.