Zaměstnáváte někoho načerno? Pozor na kontroly z Inspektorátu práce

Zaměstnávat někoho načerno, to je velice riskantní záležitost. To ostatně potvrzuje i firma Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a také PO na českém a slovenském trhu. Právě zmíněná firma doporučuje podnikatelům, aby podnikali bezpečně, podle pravidel a podle zákona, protože jen tak se nemusí obávat kontrol, které by do podniku doputovaly například z Inspektorátu práce.

I když si mnozí podnikatelé říkají, že k nim do firmy žádná kontrola nezamíří, není tomu tak. Kontroly mohou zamířit do jakékoli firmy, zejména míří do firem, kde je podezření na zmiňované nelegální zaměstnávání. Pokud by se v takovém podniku opravdu potvrdilo, že k nelegálnímu zaměstnávání dochází, pokuty, které by byly stanoveny, by vystoupaly do milionů korun. To už by si podnikatelé za rámeček rozhodně nedali.

Podle posledních statistik roste počet kontrol z Inspektorátu práce, které míří do podniků podezřelých z nelegálního zaměstnávání. Podívejme se na několik konkrétních čísel.

Pár čísel ze statistik

Pokud bychom měli zmínit rok 2016, zmínili bychom číslo 1943. Jedná se o počet obdržených podnětů ke kontrole, které upozorňují na nelegální zaměstnávání. Od té doby se toto číslo každým rokem zvyšuje, což samozřejmě vede k přibývajícím kontrolám a také k přísnějšímu přistupování k jednotlivým podnikům.

Například během mimořádných kontrolních akcí, kterých bylo v témže roce provedeno necelých padesát, bylo zjištění skoro osmdesát osob, které byli zaměstnány načerno čili které pracovali nelegálně.

V potaz se berou všechny podněty

O nelegálním zaměstnávání může Inspektorátu práce dát vědět prakticky kdokoliv. V potaz se berou podněty pocházející z řad občanů, ale také ze strany institucí nebo dalších kontrolních orgánů.

Jelikož nikdo nikdy neví, kdo na jakého člověka přinese špínu, měl by být každý podnikatel v pozoru a měl by se vyhnout nelegálnímu zaměstnávání, za které hrozí opravdu nemalé až milionové pokuty.